OKSBØL arrangementer

Påskeudstilling på Als, Oksbøl Kirke

Skærtorsdag åbner udstillingen i Oksbøl Kirke. I våbenhuset kan man se de farveglade billeder, som er resultatet af konfirmandernes kunstprojekt, hvor de unge arbejdede ud fra udsmykningerne i kirkebænkenes gavle.

I selve kirkerummet vises malerier af kunstneren Melsene Laux, Holm, som også blev inspireret af et kirkerum og dets kalkmalerier til sine store malerier ”Livets overflod”. Kunstneren vil fortælle om sit projekt kl. 16 på skærtorsdag. Denne ferniseringsstund indledes festligt med musik på orgel, hvor  Ida Hymøller fra Sønderborg spiller smagsprøver fra sit koncertprogram.

Alle er velkommen.

Informationer om og aktiviteter ved Oksbøl Kirke:

Kirkekaffe: At drikke kaffe sammen er en god måde at styrke menighedsfællesskabet på. Derfor byder Oksbøl Kirke som noget nyt på kirkekaffe i våbenhuset eller  i kirken
én gang i måneden efter en højmesse.  Der er tale om en lille kop kaffe/te samt lidt mundgodt. På gudstjenestelisten står der nævnt, hvornår der er kirkekaffe.

AKTIVITETER og arrangementer i Oksbøl Kirke eller Sognegården

TIRSDAGSMØDER kl. 14 – 16
ONSDAGSMØDER kl. 19

 

Der er fri entre, men der gives et mindre bidrag til kaffen under foredragene.
Lokale: Oksbøl Kirkes Sognegård/konfirmandstue.