OKSBØL arrangementer

Informationer om og aktiviteter ved Oksbøl Kirke:

Kirkekaffe: At drikke kaffe sammen er en god måde at styrke menighedsfællesskabet på. Derfor byder Oksbøl Kirke som noget nyt på kirkekaffe i våbenhuset eller  i kirken
én gang i måneden efter en højmesse.  Der er tale om en lille kop kaffe/te samt lidt mundgodt. På gudstjenestelisten står der nævnt, hvornår der er kirkekaffe.

AKTIVITETER og arrangementer i Oksbøl Kirke eller Sognegården

TIRSDAGSMØDER kl. 14 – 16
ONSDAGSMØDER kl. 19

 

Der er fri entre, men der gives et mindre bidrag til kaffen under foredragene.
Lokale: Oksbøl Kirkes Sognegård/konfirmandstue.