Kirkebryllup

Overvejer I at blive viet i Nordborg Kirke?

Hvordan gør man?
1. Henvend jer til sognepræst Heidi Sørensen Freund for at høre om datoer og tidspunkter,
der er ledige. Tlf. 20496679 el. mail: hfr@km.dk

2. Når dato og tidspunkt er aftalt, skal I have en ”prøvelsesattest”.
Det er en attest på, at I har lov til at gifte jer med hinanden. En sådan godkendelse skal alle have, inden de gifter sig, uanset om det skal foregå i kirken eller på rådhuset.
Det er kommunen, som undersøger – ”prøver” – om I må gifte jer med hinanden,
så derfor skal I henvende jer i jeres bopælskommune for at få attesten udstedt dér. Attesten må ved brylluppet ikke være mere end 4 måneder gammel, da den herefter er forældet.

3. Ved henvendelsen til kommunen skal I også give besked om, hvorvidt nogen af jer skal skifte navn ved brylluppet. En evt. navneændring skal ske på bopælskommunens personregister, hvis man er født i Sønderjylland. Er man født uden for Sønderjylland, sker navneændringen ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet.

4. Derefter skal I have en samtale med præsten om brylluppet, så ring derfor cirka et par måneder før og aftal tid hertil. I denne samtale bliver ritualet gennemgået, og det bliver fastslået, hvem der skal være vidner, og hvad deres adresser er. Der skal være 2 vidner, og det er almindeligvis brudeparrets fædre, hvis det er muligt.

5. Hvis kirken skal pyntes til brylluppet, skal man henvende sig til kirketjeneren,
Hanne Dahl Christensen, tlf. 21 38 97 17 – h6200@hotmail.com

6. Har man specielle ønsker til musikken, bedes man henvende sig til organisten.
Kirkekontoret kan oplyse nærmere for nuværende.

7. Inden samtalen er det også en god ide at have kigget på, hvilke salmer man kunne tænke sig at få sunget ved brylluppet. Der skal anvendes 4 salmer til handlingen.

8. Eksempler på salmer, der kan bruges til vielse:

Lover den Herre (2)
Lovsynger Herren, min mund og mit indre (3)
Giv mig Gud, en salmetunge (4)
Alt hvad, som fuglevinger fik (10)
Nu takker alle Gud (11)
Min sjæl, du Herren love (12)
Op, al den ting, som Gud har gjort (15)
Lille Guds barn, hvad skader dig (41)
Ingen er så tryg i fare (49)
Du, Herre Krist (52)
Hil dig, Frelser og Forsoner (192)
I al sin glans nu stråler solen (290)
Vor Gud han er så fast en borg (336)
Den signede dag med fryd vi ser (402)
Glæderig og underfuld (699)
Jeg ved en blomst så favr og fin (700)
Huset, som Gud har bygd (701)
Alterlyset i Herrens hus (702)
Det er så yndigt at følges ad (703)
Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund (704)
I blev skabt som mand og kvinde (706)
Kærlighed fra Gud (494)
Solen stråler over vang (724)
Det dufter lysegrønt af græs (725)
Vi pløjed og vi så’de (730)
Nu rinder solen op (743)
Lysets engel går med glans (747)
I østen stiger solen op (749)
Nu titte til hinanden (750)
Morgenstund har guld i mund (752)
Se, nu stiger solen af havets skød (754)