NORDBORG menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder afholdes i  Sognegården kl. 19.00

Menighedrådsmødet den 21. november 2018

 

Menighedrådsmødet den 17. oktober 2018

Dagsorden 17. okt. 2018

2018 10 17 Beslutningsprotokol for MR-møde

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 19. sept. 2018

mr-møde 19. sept. 2018

2018 09 19 Beslutningsprotokol for Mr-mødet

Dagsorden for menighedsrådsmødet den 8. august 2018

Menighedsrådsmøde 8. august 2018

Referat fra 2018.08.08

Dagsorden og beslutningsreferat fra
menighedsrådsmødet 7. juni 2018

2018 06 07 Beslutningsreferat

 

Dagsorden for MR-møde 9. maj 2018

Beslutningsprotokol for MR mødet den 9. maj 2018

Fællesmøde den 11. april 2018 kl. 16.30

Fællesmøde 11. april 2018

Ordinært MR-møde for Nordborg
den 11. april 2018 kl. 19.00

MR-møde 11. april 2018

Beslutningssprotokol fra 11. april 2018

Onsdag den 14. marts 2018

Menighedsråd 14. marts 2018
Referat fra 14. marts 2018

Onsdag den 14. februar 2018

 1. Siden sidst
  2. Kassereren informerer om det, der er tilgængeligt fra 2017 v. Lis
  3. Fortsættelse af babysalmesang ved Stine Möglich. Stine bliver tilbudt kursus og oplæring af, hvad der er muligt. Overtagelse af indkøbte rekvisitter til formålet.
  4. Korpigeweekend i Sognegården lørdag den 14. og søndag den 15. april, hvor pigerne skal medvirke i både Oksbøl og Nordborg Kirke til gudstjenesterne. Oksbøl betaler for pigerne ved gudstjenesten i Oksbøl. Traktement: madpakke – pizza – Stines hjemmebag – morgenbrød og sodavand.
  5. T-shirt til korpigerne.
  6. Indsamling den 11. marts til Folkekirkens Nødhjælp (konfirmander samler ind). Hvem hjælper? Eventuelt organiseret ved Birgitte Romme.
  7. Indkøb af “100 salmer” og “Kirkesangbogen” x 4 + nodehæfte til begge. I alt 2644 kr.
  8. Pinsegudstjeneste i Nygård, Nørreskoven 21. maj anden pinsedag. Musik- og lydmand – kaffe og kage. Vi har ansvaret i år. Heidi + alle.
  9. Hvem gør hvad til menighedsaften den 22. marts? (Mødepligt)
  10. Eventuelt
  11. Referater underskrives
  12. Lukket møde (personalesag)

Beslutningsprotokol for MR mødet den 14. februar 2018

 

Onsdag den 10. januar 2018

 1. Siden sidst.
  2. Kassereren informerer om det, der er tilgængeligt fra 2017 v. Lis
  3. Kollektliste for 2018
  4. Gudstjenester i sognegården, mens kirken er lukket.
      Lokalet i sognegården udsmykkes som kirkerum. v. Heidi, Hanne, Heidi G., Birthe Anne og Inger.
  5. Sognegårdsudvalget informerer om indvielsesfesten den 14. januar. v. Heidi G., Birthe Anne, Inger og Per
  6. Indsamling 11. marts. Folkekirkens Nødhjælp (konfirmander samler ind) – hvem hjælper? Eventuelt organiseret ved Birgitte Romme.
  7. Påskeudstilling i Sognegården v. Heidi, Hanne og Per
  8. 2. pinsedagsgudstjeneste i Nygård i Nørreskoven 21. maj. Musik- og lydmand – kaffe og kage. Vi har ansvaret i år. v. Heidi + alle.
  9. Dato og sted for sommerudflugten i august v. Poul
  10. Eventuelt
  11. Referater underskrives.

Beslutningsprotokol for MR mødet den 10. januar 2018

Dagsorden 9. november 2017

Referat fra 9. november 2017

Torsdag den 12. oktober 2017

 1. Siden sidst
  Lone Petersen har på grund af store arbejdsopgaver fået orlov fra M.R. til 1. januar 2018. Suppleant Børge Movild indtræder i hendes sted.Arbejdet på Sognegården skrider planmæssigt frem trods problemer med den megen regn. Der kommer varme på bygningen denne uge, og taget bliver færdigt. Der er monteret døre og vinduer, og isoleringen er færdig. Loftplader vil herefter blive monteret.
  Vi er blevet færdige med indkøb af møbler til sognegården.Der er bestilt maling af vinduer udvendig på præstegården efter reparation af disse.
 2. 2. Hvem skal vi benytte som kirkesanger og ind- og udgangsbønlæser,
  når Annette har fri? v. Per.
  3. Ny plan for udveksling af kirkegårdsmedarbejdere de fem nordalsiske
  sogne imellem. v. Lis og Per.
  4. Sognegårdsudvalg: Hvad skal sognegården bruges til? F.eks. udlejning.
  Hvem klarer rengøring, opdækning, afrydning og køkken?
  v. sognegårdsudvalget.
  5. Kort over Nordborg og Oksbøl sogne. Foreløbigt resultat v. Poul.
  6. Indkøb af nye sang/salmebøger til Sognegården v. Inger.
  7. Dato og sted for julefrokost? (Gerne fredag den 1. dec.) v. Per
  8. Godkendelse og underskrivelse af budget 2018 v. Lis
  9. Eventuelt
  10. Referater underskrives.

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 12. oktober 2017

Torsdag den 14. september 2017

 1. Siden sidst v. Per
  2. Flytning af menighedsrådsmøder v. Per
  3. Korpiger – antal – øvelse – kirkesang – løn v. Stine
  4. Sognegårdsudvalg. Hvad skal sognegården bruges til?
  Udlejning – rengøring – opdækning – afrydning – køkken
  5. Kort over Nordborg og Oksbøl sogne v. Hanne
  6. Indkøb af frimærker og kuverter m.m. Fordeling mellem de to kirker v. Annette
  7. Tilslutning af scanner til kirke-pc v. Annette
  8. Videresendelse af fakturaer til Regnskabskontoret v. Annette
  9. Mobning i menighedsrådet v. Lisbeth, Heidi Grandt og Poul
  10. Penge til konfirmander – for Lis v. Per
  11. Indkøb af nye sang- og salmebøger til Sognegården
  12. Dato og sted for julefrokost
  13. Eventuelt
  14. Referater underskrives

Beslutningsprotokol af MR møde den 14. september 2017

Onsdag den 9. august 2017
Lukket møde kl. 18.30 – 19

 1. Siden sidst
  2. Aktivitetsmøder med Oksbøl menighedsråd. Hvem skal deltage og hvornår? v. Heidi
  3. Konfirmander/minikonfirmander 2017/18 v. Heidi
  4. Julegudstjenester/december, nytår, særgudstjenester. Skoler, børnehaver og foreninger. Traditioner. Budget. v. Heidi og Lis.
 2. 5. Salg af mursten v. Helga
  6. Hvornår skal vi have høstgudstjeneste? v. Heidi (er vedtaget nu til 17. september kl. 1030 v. Per
  7. Mulighed for at se kirkerne uden for åbningstid ved telefonisk henvendelse v. Hanne
  8. Er der mulighed for lidt hjælp til rejsegildet den 17. august kl. 1430 ved grillen? v. Per.
  9. Hvor sætter vi krydset til provsti- og stiftsudvalgsafstemningen?
  10. Eventuelt

  11. Referater underskrives.

 

Onsdag den 14. juni 2017

 1. 1. Siden sidst
  2. Vi skal lære hinanden bedre at kende, menighedsråd og medarbejdere v. Lis og Per
  3. Tilmelding til sogneudflugt – betaling v. Poul og Per
  4. Hvornår kan man svigte et MR-møde eller andre lovligt indkaldte møder v. Per
  5. Salg af mursten v. Helga
  6. Hvad skal den nye sognegård bruges til? Hvem vil gerne sidde i den gruppe, som vil forsøge at lave en foreløbig plan, som naturligvis skal godkendes af hele MR? Jeg ser gerne, at nogle af dem, der ikke er med i mange udvalg, giver en solid hånd med i planerne v. Per
  7. Kirkegårdsvandring? v. Finn
  8. Kirkestafet Nordborg 23. maj 2018 kl. 17-18 v. Lisbeth
  9. Kirkens historie v. Lisbeth
  10. Lutheraften annoncering v. Lisbeth
  11. Pnsegudstjeneste 21. maj 2018 v. Lisbeth og Per
  12. Kandidater til provstiudvalget i efteråret v. Lisbeth og Per
  13. Referater underskrives. 

Beslutningsprotokol for MR-møde den 14. juni 2017

Onsdag den 10. maj 2017

 1. Gennemgang af kirken. Hvad skal der laves i år, og hvad kan vente til senere? (Morten Hørlyck deltager som sagkyndig)
  Herefter kører vi til Oksbøl Konfirmandstue.

2. Siden sidst
3. Gennemgang af kvartalsregnskab v. Lis
4. Hvem skal have kollekter for året v. Heidi Freund
5. Salg af “mursten” v. Helga
6. Hvad skal den nye sognegård bruges til, og hvem skal servicere den? v. Per.
7. Referater fra april og maj underskrives.

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 10. maj 2017

 

Onsdag den 12. april 2017

 • 1. Siden sidst
  2. Gaver til konfirmander (HF)
  3. Konfirmationshjælp (HF)
  4. Gaver til vielser (HF)
  5. Dåbsgaver (HF)
  6. Babysalmesang (HF – Annette)
  7. Præstestillingen i Nordborg/Oksbøl. Samarbejdet med Oksbøl MR (HF)
  8. Hjemmeside/kirkeblad (HF)
  9. Den nye sognegård.Haveprojekt-info til naboer og genboer.
  Hjemmeside + kirkeblad
  10. Aftale med gospelkoret, samt aftale for arrangementer (Lisbeth)
  11. Blomstergaver til sognebørns runde fødselsdage 70-100 år (Helga)
  12. Hvad er målet for sommerudflugten (Per)
  13. Eventuelt.
  14. Information fra præsten:
  Guldkonfirmation, konvent, kirkebogføringskursus, vakancetiden.
  15. Referater underskrives.

Beslutningsprotokol fra MR-mødet den 12. april 2017

Torsdag den 16. marts 2017

1. Siden sidst
2. Fællesmøde v. Inger Andersen

3. Stakit øst for mandskabshus v. Per Østergaard
4. Regnskabsinstruks v. Lis Dybsø
5. Gennemgang af legater
6. Brug af de forskellige udvalg, man er i
7. Kollektformål for hele året skal måske ændres v. Per Østergaard
8. Eventuelt
9. Referat underskrives

 

Regnskabsmøde forud for menighedsmøde 7. marts 2017
Referat fra Regnskabsmøde 7.3.2017

Tirsdag den 14. februar 2017

1. Siden sidst: Sognegård, Fin Petersen
2. Revisionsprotokollat vedrørende kassesyn skal gennemgås v. Lis
3. Opbevaring af ting fra konfirmandstuen, billeder m.m. samt oprydning og tømning, flyttekasser
4. Salg af “mursten” til ny sognegård. Helga vil sælge mursten til private til en god pris?
5. Fælles Luther/reformationsaften. Tidspunkt, annoncering, kirkeblad (de fem sogne)
6. Planlægning af græssåning og plantning af nogle træer i Sognegårdsparken
7. Jens Lyster/Luther. Foredrag/sangaften ved Jens Lyster om Luthers kampsalmer. Poul orienterer.
8. Planlægning af kollektformål for hele år 2017
9. Den store syvarmede lysestage
10. Referater underskrives

Referat for MR-mødet den 14. februar 2017

Tirsdag den 10. januar 2017

1. Siden sidst: Godkendelse af sognegårdsbyggeri, kirkegårdstrappe.
    Gruppe har bestemt, at referat skal oplæses efter hvert punkt.
2. Revisionsprotokollat vedrørende kassesyn skal underskrives / Lis
3. Bryllupper: skal vi vie udenlandske brudepar, og hvad skal det koste,
og er det lovligt? / Camilla

4. Opbevaring af ting fra konfirmandstuen, billeder m.m.
5. Salg af mursten til den nye sognegård. / Helga foreslår at sælge
     mursten til private til en god pris.
6. Samvirke i menighedsrådet. Fælles beskrivelse fra præsteforeningens
blad og Landsforeningen af Menighedsråd / Camilla

7. Planlægning. Efterlysning af bedre planlægning af møder m.m. / Lone
8. Evt. foredrag m. Jens Lyster om Luthers kampsalmer / Poul orienterer
9. Kollektformål. Planlægning for kollekter for hele år 2017
10. Parkeringsproblemer omkring konfirmationer. Kan vi gøre det bedre?
11. Reparation af alterkalken
12. Personaleorientering / Lis

13. Hvad blev det økonomiske resultat af koncerten med
       Marie Carmen Koppel?
14. Deadlines og omdelingstidspunkter for årets kirkeblade / Poul
15. Den store syvarmede lysestage skal pudses og stilles på alteret
16. Beslutningsprotokol underskrives

beslutningsprotokol-fra-mr-moedet-den-10

Tirsdag den 8. november 2016

1. Siden sidst
2. Konstituering
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af kontaktperson
e. Valg af kirkeværge
3. Valg til de forskellige udvalg
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
b. Præstegårdsudvalg
c. Medieudvalg
d. Aktivitetsudvalg (børn, ungdom, konfirmander, minikonfirmander)
e. SU udvalg
f. Underskriftbemyndiget
4. Regnskabsgennemgang / Lis
5. Planlægning af Jettes afsked og Fins indsættelse
6. Plantning af bøgehæk omkring hele sognegården
7. Folkekirkens Nødhjælp
8. Eventuelt
9. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

beslutningsprotokol-for-mr-moedet-den-8-november-2016

Tirsdag den 11. oktober 2016

 1. Siden sidst
 2. Revisionsprotokollat v. Lis
 3. Lørdagsdåb v. Camilla
 4. Opbevaring af ting fra konfirmandstuen
 5. Udvalg i det nye menighedsråd
 6. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives

beslutningsprotokol-for-mr-moedet-den-11-oktober-2016

Ekstraordinært menighedsrådsmøde
Onsdag den 28. september 2016

 1. Siden sidst
 2. Revisionsprotokollat
 3. Konti i Sydbank
 4. Juniorkonfirmander 2017
 5. Gudstjenesteplan indtil 1. april
 6. Dato for møde angående Maria Koppel-koncert
 7. Budgetsamråd 2017: maskinpilje, betingede bevillinger, helhedsplaner
 8. Rydning af sognegårdshaven + evt. græssåning
 9. Støttemur ved Kirkevej
 10. Eventuelt
 11. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

beslutningsprotokol-for-mr-moede-en-28-september-2016

Tirsdag den 9. august 2016

1. Siden sidst
2. Regnskabsgennemgang ved Lis
3. Det forestående opstillingsmøde til menighedsrådet den 13.-09.
4. Kommunikation: Information med alle data ved vielse, dåb m.m. ved Annette
5. Præster og organistsituation ved Camilla
6. Dato for møde angående Maria Koppel koncert
7. Sogne/sommerudflugt
8. Eventuelt
9. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives

Beslutningsprotokol fra MR-mødet den 9

Tirsdag den 14. juni 2016

1. Siden sidst
2. Indsættelse af Jette Colding Frederiksen søndag den 31. juli.
     Annoncering – arrangement – gave.
3. Babysalmesang v. Annette Lorenzen
4. Det store lindetræ ved præstegården?
5. Dræningsarbejde på kirkegården
6. Fotos i konfirmandstuen
7. Ændring i dagsorden
8. Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: medarbejderrepræsentanten
k: andre
9. Eventuelt
10. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives

Protokol for MR-mødet den 14.05.16

 

Tirsdag den 17. maj 2016

1. Siden sidst
2. Budgetter og regnskab
3. Provstesyn
4. Handicapvenlig adgang til kirken for folk med gangstativ.
     Løs grus og brosten umuliggør dette
5. Dræningsarbejde på kirkegården
6. Ansøgning om tilskud til projektlederuddannelse
7. Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: medarbejderrepræsentanten
k: andre
8. Eventuelt
9. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives
10. Lukket møde

Referat af MR-møde den 17. maj 2016

Tirsdag den 12. april 2016

1 Gennemgang v. Lars Bengtson af have, aktivitets- og parkeringsplads
ved ny sognegård

2 Siden sidst
3. Parkeringsproblemer ved konfirmationen
4. Forslag fra Oksbøl Menighedsråd om annoncering i vort kirkeblad
5. Orientering om regnskabsårets første kvartal
6. Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: medarbejderrepræsentanten
k: andre
7. Eventuelt
8. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives
9. Lukket møde

Beslutningsprotokol for MR -mødet den 12. april 2016

Arkiv

Tirsdag den 8. marts 2016

1. Gennemgang af 2015 regnskab + budget v. Odin og Ketty.
2. Kaffepause
3. Siden sidst
4. Guldkonfirmationskransekage
5. Tjek op af menighedsmøde den 15. marts
6. Dræn på Skovkirkegården
7. Kirkesangerafløserbetaling
8. Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: medarbejderrepræsentanten
k: andre
9. Eventuelt
10. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 8. marts 2016

Tirsdag den 9. februar 2016

1. Siden sidst
2. Valg af næstformand (hemmelig afstemning)
3. Valg af valgbestyrelse
4. Orientering på mail fra Ida Haslund, Nationalmuseet, angående kalkmalerier i sydkapellet m.m. (Se tegninger og beskrivelse)
5. Menighedsmøde den 15. marts
6. Sogneudflugt
7. Godkendelse af vores kirkegårdsplan?
8. Folkekirkens Nødhjælp
9. Indretning af præstegårdshave og friarealer omkring ny sognegård (se tegninger fra Signe Moos)
10. Als-jægerne ønsker hubertusgudstjeneste den 3. november
11. Lukket møde
12. Orientering fra
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: medarbejderrepræsentanten
k: andre
13. Eventuelt
14. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 9. februar 2016

Tirsdag den 5. januar 2016

1. Siden sidst
2. Menighedsrådsvalget 2016
3. Henviser til punkt 5, menighedsrådsmødet 7. april 2015
4. Planlægning af menighedsmøde i foråret
5. Radio Als, sølv- eller guldkort eller intet
6. Overførsel af konfirmandmidler fra 2015 til 16. SJ.
7. Godkendelse af kirkegårdsplan?
8. Evaluering af nytårskur
9. Orientering fra
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
10. Eventuelt
11. Beslutningsprotokol oplæses og underskrives

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 5. januar 2016

Tirsdag den 17. november 2015

1: Siden sidst
2: Valg af formand (hemmelig afstemning)
3: Valg af næstformand (hemmelig afstemning)
4: Valg af kasserer, kirkeværge, kontaktperson og tegningsberettiget person
(foregår alle ved håndsoprækning)
5: Gennemgang af regnskab ved Lis
6: Babysalmesang
7: Flytning af menighedsrådsmøde i februar
8: Lokale håndværkere om muligt
9: Nytårskur
10. Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
10: Eventuelt
11: Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 17. november 2015

Tirsdag den 6. oktober 2015

1: Siden sidst
2: Adskillelse af kirkebogsføring og civilregistrering i budgettet for 2017
3: Søge provstiet om midler til opstart af babysalmesang fra efteråret 2016
4: Gudstjenesteplan for december og januar
5: Gennemgang af revisionsprotokollat v. Lis.
     Underskrift på protokollatet og dagsorden.
6: Tiden er inde til en hygge/aftaletime med medarbejderne på kirkegården
7: Fastlæggelse af julefrokost
8: Hvordan forholder vi os til store forsinkelser fra f.eks. brudepar
over for vores kirkebetjening?

9: Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
10: Eventuelt
11: Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 6. oktober 2015

Tirsdag den 1. september 2015

1: Siden sidst
2: Vedligeholdelse af den store parkeringsplads
3: Fejlfortolkning af betinget bevilling til renovering af sakristi
4: Gennemgang af fejlplacerede tal fra sidste kvartalsrapport v. Lis
5: Sammenlægning af aktivitets-, musik- og børneudvalg til et samlet AKTIVITETSUDVALG
6: Lukke ned for alle børneaktiviteter indtil ny sognegård er færdig
(efterår 16/vinter 17)

7: Vi nærmer os tiden, hvor der skal vælges nyt menighedsråd. Har nogen bestemt sig for ikke at opstille igen, så sig til i god tid, så vi kan begynde at påvirke egnede kandidater.
8: Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
9: Eventuelt
10: Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

Beslutningsprotokol for MR-mødet den 1. september

Tirsdag den 4. august 2015

1: Siden sidst
2: Vedligeholdelse af den store parkeringsplads
3: Medarbejdermassage
4: Gennemgang af kvartalsrapport ved Lis
5: Sammenlægning af aktivitetsudvalg, musikudvalg og børneudvalg til et AKTIVITETSUDVALG
6:  Familiedag den 16. august, høstgudstjeneste den 13. september og allehelgensgudstjeneste den 1. november. Der skal bruges mange fantastiske flittige frivillige hænder disse dage, så er der nogen, der kender nogen, der har lyst til at give en hånd med, så skal de ikke holde sig tilbage.
7:  Sognedag 2016
8: Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
9: Eventuelt
10: Beslutningsprotokol oplæses og underskrives
Beslutningsprotokol for MR-mødet den 4. august 2015

Tirsdag den 2. juni 2015

0: Lukket møde fra 19 – 19.20
1: Siden sidst
2: Evaluering af sognedagen
3: Entre i forbindelse med lokale amatørkoncerter
4: Sogneudflugt til Løjt
5: Høstgudstjenesten den 13. september
6: Halvårlig opgørelse over vore medarbejderes timeforbrug på andre kirkegårde, og hvad vi får tilbage
7: Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
8: Eventuelt
9: Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

Beslutningsprotokol MR den 2. juni 2015

Tirsdag den 5. maj 2015

1: Vi går i samlet flok over i kirken for at lave det årlige eftersyn af denne.
2: Siden sidst
3: Annoncering af sognedagen
4: Gennemgang af alle punkter for sognedagen
5: Sakristiet
6: Kirkens varmesystem
7: Tænd- og slukur på kirkegården
8: Hubertusgudstjeneste
9: Retningslinjer for fotografering i kirken
10: Orientering fra:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
11: Eventuelt
12: Beslutningsprotokol oplæses og underskrives.

Beslutningsprotokol MR møde den 5. maj 2015

Tirsdag den 7. april 2015

1: Siden sidst
2. Ny dato for visionsdag
3: Evaluering af spillemandsgudstjenesten
4: Fotografering i kirken ved koncerter og gudstjenester
5: Ekstra kontrol af telefonnumre og datoer i kirkeblad og på hjemmesiden
6: Hvem har, eller hvem ved, hvor vi kan låne/leje et rum/værelse til det af vores inventar m.m., som skal gemmes, når den gamle sognegård skal fjernes?
7: Annoncering af foredrag v. døvepræst Christina E. Ebbesen.
8: Forslag om flytning af “meddelelser” fra efter prædikenen til før udgangsbønnen.
9: Spørgsmål om beslutningsprotokol og referater fra menighedsrådsmøder.
Regler for underskrivelse af disse og offentliggørelse
10: Orientering:
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
11: Eventuelt 

Beslutningsprotokol 070415

Tirsdag den 3. marts 2015

0: Lukket møde kl. 18.45
1: Siden sidst
2: Færdiggørelse af plan for menighedsmødet den 17. marts
3: Annoncering af menighedsmødet
4: Sakristiet
5: Underskrift af referat fra mødet den 3. februar
6: Aflønning af ungdomskoret
7: Orientering
a: Formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
8: Eventuelt

Referat af møde 03 03 15

Tirsdag den 3. februar 2015

0: Lukket møde
1: Siden sidst
2: Gudstjenestetidspunkter 2015
3: Minikonfirmander, budget for disse m.m.
4: Omlægning af konfirmandundervisningen
5: Forslag til visionsdag for Nordborg Menighedsråd og medarbejdere
6: Forslag til ændring af aflønning af ungdomskoret
7: Eventuel annoncering til gratis foredrag om Folkekirkens Nødhjælp
8: Underskrift af referat fra mødet den 6. januar
9: Miniplan for tilrettelæggelse af minisognedag søndag den 31. maj
10: Renovering af sakristi i 2015
11: Orientering
a: formanden
b: præsterne
c: kassereren
d: kontaktpersonen
e: kirkeværgen
f: præstegårdsudvalget
g: medieudvalget
h: musikudvalget
i: kirke- og kirkegårdsudvalget
j: ulvetimerepræsentanten
k: medarbejderrepræsentanten
l: andre
12: Eventuelt

Referat af menighedsrådsmøde 03 02 15

Tirsdag den 6. januar 2015

0: Lukket møde kl. 18.45
1: Siden sidst
2: Regnskab 2014 v. kasserer Lis Dybsø
3: Økonomisk vejledningshjælp fra provst Anne Margrethe Hvas og provstiudvalgsmedlem Ejler Skjerning
4: Kollekter 2015
5: Gudstjenestetidspunkter 2015
6: Underskrift af referat fra 4. november
7: Orientering om ny sognegård ved arkitekt/ingeniør Morten Hørlyck og derefter debat
Kaffepause
8: Orientering
a. formanden
b. præsterne
c. kassereren
d. kontaktpersonen
e. kirkeværgen
f. præstegårdsudvalget
g. medieudvalget
h. musikudvalget
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
j. ulvetimerepræsentanten
k. medarbejderrepræsentanten
l. andre
9: Eventuelt

Tirsdag den 4. november 2014

Punkt 1: Siden sidst
Punkt 2: Valg af formand (hemmelig afstemning)
Punkt 3: Valg af næstformand (hemmelig afstemning)
Punkt 4: Valg af kasserer, kirkeværge, sekretær, kontaktperson og tegningsberettiget person.
(Foregår alle med håndsoprækning)
Punkt 5: Siden sidst
Punkt 6: Kirkebil (jeg medsender regning over, hvad det koster)
Punkt 7: Forslag, der er lagt ud til musikmødet mellem Nordborg og Oksbøl sogn.
Punkt 8: Nytårskur
Punkt 9: Regnskab fra Lis (budget og kvartalsregnskab er udsendt)
Punkt 10: Stensætning ved trappe. (Tegninger er sendt)
Punkt 11: Underskrift af referat fra tirsdag den 7. oktober.
Punkt 12: Orientering fra:
A: Formanden
B: Præsterne
C: Kassereren
D: Kontaktpersonen
E: Kirkeværgen
F: Præstegårdsudvalget
G: Medieudvalget
H: Musikudvalget
I: Kirke- og kirkegårdsudvalget
J: Ulvetimerepræsentanten
K: Medarbejderrepræsentanten
L: Andre
Punkt 13: Eventuelt
Referat af mødet 04 11 14

Tirsdag den 7. oktober 2014

1. Siden sidst
2. Minifrokost på allehelgenssøndag
3. Julefrokost med personalet
4. Evaluering af sogneudflugten til Bov
5. Forespørgsel fra en dagplejer i Nordborg:
Om 2-3 dagplejere må mødes i konfirmandstuen med 8-10 børn fra kl. 9-11 en dag om ugen for at holde legestue. Lokalet efterlades i samme stand som modtaget.
6. Arbejdsmiljø i kirken: Præsterne ønsker en lille lampe på alteret.
7. Underskrift af referat fra 2. september.
8. Orientering fra:
a. formanden
b. præsterne
c. kassereren
d. kontaktpersonen
e. kirkeværgen
f. præstegårdsudvalget
g. medieudvalget
h. musikudvalget
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
j. børneklubbens repræsentant
k. medarbejderrepræsentanten
l. andre
9. Eventuelt

Nordborg Menighedsråd referat 07 10 2014.

Tirsdag den 2. september 2014

1. Siden sidst
2. Regnskabsforklaring ved kassereren
3. Nyt fra aktivitetsudvalget
4. Evaluering af familiedagen den 17. august
5. Underskrift af referat fra 12. august
6. Orientering fra
a. formanden
b. præsterne
c. kassereren
d. kontaktpersonen
e. kirkeværgen
f. præstegårdsudvalget
g. medieudvalget
h. musikudvalget
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
j. børneklubbens repræsentant
k. medarbejderrepræsentanten
l. andre
7. Eventuelt

Menighedsrådsmødereferat 02 09 2014

 

Tirsdag den 12. august 2014 denne gang kl. 18.45
0. Lukket møde
1. Morten Hørlyck vil fortælle om planerne for vor nye sognegård
2. Siden sidst
3. Klokkeringninger, når kisten ankommer til kirken efter kl. 16
4. Indkøbskort til Kvickly og Netto
5. Orientering fra
a. Formanden
b. Præsten.
1. Vielser og gudstjenester i det fri
2. Messefald/aflyste gudstjenester
3. Lovgivningsmæssige ting vedrørende barnedåb og menighedslovens § 37
c. Kassereren
d. Kontaktpersonen
e. Kirkeværgen
f. Præstegårdsudvalget
g. Medieudvalget
h. Musikudvalget
i. Kirke- og kirkegårdsudvalget
j. Børneklubbens repræsentant
k. Medarbejderrepræsentanten: forespørgsel om indkøb af urnebor
l. Andre
12. Eventuelt

Referat af menighedsrådsmøde 12. 08. 2014

 


Det planmæssige menighedsrådsmøde
den 3. juni er aflyst p.g.a. sygdom.

Budgetmøde med følgende mini-menighedsrådsmøde
den 10. juni kl. 19.00 2014
Efter budgetmødet er dagsordenen:

1. Valg af sekretær
2. Siden sidst
3. Evaluering af sognedagen
4. Flytning af menighedsrådsmødet i august til den 12.
(Morten Hørlyck kommer og fortæller om sine planer for ny sognegård og hører om vore.)
5. Lukket møde

Referat af menighedsrådsmøde10 06 14

Tirsdag den 6. maj 2014

Dagsorden
0. Lukket møde om medarbejderuddannelse
1. Siden sidst
2. Tidspunkt for sognedagen i 2015
3. Fremlægning af 1. kvartals regnskab v. Lis
4. Gaveregulativ
5. Mandat til lønforhandling med 3F
6. Lave en liste med navne og præcise arbejdsopgaver til sognedagen
7. Afklaring paa høstgudstjeneste
8. Afholde allehelgensgudstjeneste kl. 16 evt. med start med kaffebord kl. 16. Sælge lys
og tænde disse ved gravene efter gudstjenesten.
9. Orientering fra
a. formanden
b. præsten
c. kassereren
d. kontaktpersonen
e. kirkeværgen
f. præstegårdsudvalget
g. medieudvalget
h. musikudvalget
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
j. børneklubbens repræsentant
k. medarbejderrepræsentanten
l. andre
10. Eventuelt

referat af MR den 6. maj 2014

Tirsdag den 1. april 2014
Dagsorden
1. Siden sidst

2. Der er problemer med at få afløsere for Annette Lorenzen, når hun har fri.
Kan der laves noget med kollegerne i det fælles pastorat?

3. Sognegårdsarkitekten. Det skal besluttes, hvad der skal ske med projektet.

4. Minisognedagen den 25. maj. Alle detaljer skal på plads.

5. Ekstrabetaling for urne- og kistenedsættelse uden for normal arbejdstid.

6. Ansøgning til “maskinpuljen”. Finns gamle røde HTF trænger til udskiftning.

7. Orientering fra
a. formanden
b. præsterne
c. kassereren
d. kontaktpersonen
e. kirkeværgen
f. præstegårdsudvalget
g. medieudvalget
h. musikudvalget
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
j. børneklubbens repræsentant
k. medarbejderrepræsentanten
l. andre

8. Eventuelt

Referat af MR Møde i Nordborg den 1. 4. 2014. v. Camilla Hansen

Tirsdag den 4. marts 2014

Dagsorden
1. Siden sidst

2. Regnskab 4. kvatal 2013

4. Budget, formål 2014

5. Sognegård?
Se udtalelser fra kongelig bygningsinspektør Niels Vium

6. Kirkegården
Se referat fra kirkegårdsudvalget

7. Kirkegårdsdiger
Se referat fra kirkegårdskonsulent Skårup

8. Sakristi
Se håndværkers prisoverslag

9. Orientering fra
a. formanden
b. præsterne
c. kassereren
d. kontaktpersonen
e. kirkeværgen
f. præstegårdsudvalget
g. medieudvalget
h. musikudvalget
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
j. børneklubbens repræsentant
k. medarbejderrepræsentanten
l. andre

10. Eventuelt

referat MR møde i Nordborg 4.3.14
Ref.: Camilla Hansen

Tirsdag den 4. februar 2014

Dagsorden
1. Lukket møde

2. Siden sidst
Kollektlisten er sendt ud. Ingen indsigelser. Regninger eller kvitteringer sendes påtegnede til enten formanden eller kassereren. De to nye sognepræsters navne skal på tavlen i våbenhuset – arbejdet udføres af Jens Thodsen.
Kirkeuret: et digitalt ur koster 142.000 kr. Dansk Kirkeklokke for reparation 50.700 kr.
Endeligt tilbud foreligger til mødet i april. Der søges fondsmidler til anskaffelse af nye salmebøger hos Danfoss eller Linak.

3. Færdig planlægning af menighedsmøde den 5. marts
Der serveres kaffe/te med ølkage og småkager.

4. Foredragsholder til menighedsmødet
Formanden kontakter Hans Havelund, Kegnæs.

5. Oprettelse af aktivitetsudvalg
Oksbøl og Nordborg har hver sit udvalg. De to udvalg skal samarbejde og koordinere større arrangementer samt tænke nyt. Der var stemning for at nedsætte et aktivitetsudvalg, som nu består af Sophie, Camilla, Inger og Helga.
Sophie Juel indkalder til første møde.

6. Betaling vedr. hjemmesiden for Oksbøl Kirke
Webmaster betales med 4 af 5 andele (af det lovpligtige beløb) fra Nordborg
og 3 af 5 andele fra Oksbøl. I alt 7 andele.

Desuden betales en afgift for hjemmesiden. Prisen oplyses på næste møde.
Husk, vi betaler til Radio Als, derfor brug den.
Helga sætter annonce i Budstikken om menighedsmøde.

7. Betaling for vielser, hvor personerne ikke bor i kommunen
Præsterne vil ikke vie brudepar, der ikke har tilknytning til Nordborg og Oksbøl kirker.

8. Styring af økonomi i de forskellige udvalg måned for måned
Udvalgene er forpligtet til en meget stram styring af økonomien og udgifterne.
Der skal oplyses om forbrug hver måned.

9. Orientering fra
a. formanden: Firmaet Moos og Looft vil gerne have et møde med kirkegårdsudvalget og formanden. Kirkeværgen deltager også i mødet.
Sønderjyllands Symfoniorkester vil gerne låne Nordborg Kirke i 2015.
b. præsterne: Hverdagene er begyndt at hænge sammen.
Biskoppen var på tilsyn i Oksbøl Kirke den 19. januar, da Sophie havde tjenesten.
c. kassereren: Det fælles regnskabskontor vil koste hvert menighedsråd 867 kr. om måneden
d. kontaktpersonen: Vores organist er langtidssygemeldt. Ole Andersen og Birgitte Romme vikarierer. Jes Solmer spørges om hjælp. Ungdomskoret bør øve, som det plejer.
e. kirkeværgen: Våbenhuset er blevet sat i stand. Sakristiet trænger vældigt til en renovering. Tilbud foreligger til næste møde. Skal med på budgettet i 2015.
f. præstegårdsudvalget: Løse tagsten på konfirmandstuen (forsikringssag)
g. medieudvalget: intet
h. musikudvalget: Danebodkoret kommer i april eller maj.
I samarbejde med Olferts Venner kommer Trine Gadeberg.
i. kirke- og kirkegårdsudvalget: intet
j. børneklubbens repræsentant: Alt er planlagt indtil sommerferien.
k. medarbejderrepræsentanten: Personalet på kirkegården vil gerne mødes med menighedsrådsmedlemmerne, når man kommer forbi.
Kirkegårdslederen og medarbejderne ønsker et besøg på det fælles regnskabskontor, så de kan få ansigt på de personer, de kommer i kontakt med i telefonen.
Der tages betaling for nedsættelse af urner uden for normal arbejdstid på andre kirkegårde på Nordals. Mellem 800 og 1000 kr. Er det noget, vi skal overveje?

l. andre: Hvor er de gamle træstole? Svar: på lossepladsen.
Et medlem takkede for blomster i anledning af sygdom.

10. Eventuelt: Intet
Ref.: Helga Komischke

 

Tirsdag den 7. januar 2014
Dagsorden
Afbud fra Lis Dybsø pga. af andet møde i samme regi.
Regnskabsfører Helge Nielsen deltog ej heller i mødet.

1. Datoer og klokkeslet for menighedsrådsmøder
Fast mødedag er den første tirsdag i måneden – undtagen juli og december.

2. Restaurering af gamle salmebøger
Udsættes til 2015

3. Emner til kollektformål
Sognepræsten udarbejder en liste ud fra de indkomne forslag.

4. Prisen på kirkebladet
Prisen er ca. 68.000 kr. årligt.
Vi skal huske at sende til sognebåndsløserne.
Menighedsrådet skal vide den endelige pris på det “nye” kirkeblad.

5. Ukendeligt indlæg i kirkebladet
Formanden kunne ikke genkende eget indlæg. Fremover skal der meldes tilbage, når der sker rettelser.

6. Orientering om regnskabskontoret i Sønderborg
     – hvordan forholder vi os til regninger?
Punktet udsættes til næste møde. der er økonomiske problemer.
Hvert udvalg skal selv føre regnskab med udgifterne.

7. Koncerter og entré
Musikudvalget skal selv fastsætte entré til koncerter.
Annonceringsudgifter skal afholdes af udvalgets budget.

8. Menighedsmødeplanlægning
Menighedsmødet bliver 5. marts kl. 19.
Underholdning: medlemmer kommer med forslag hurtigst muligt.

9. Dræning på kirkegården
Kirkegårdslederen henter tilbud hjem på arbejdet, så det kan komme på budgettet i 2015.

10. Orientering fra
a. formanden: intet
b. præsten: Oksbøl vil gerne bruge vores hjemmeside. Der nedsættes et udvalg, der skal tage sig af det praktiske samt se på økonomien.
Julegudstjenesterne er vi kommet godt igennem.
Hvem laver vi arrangementer for? Kan Nordborg og Oksbøl planlægge i fællesskab?
Hvad gør vi med “plejer”. Skal alt forblive, som det plejer?
c. kassereren
d. kontaktpersonen: Kirkegårdslederen er blevet fastansat pr. 1. december 2013.
Der skal anskaffes et hæve-sænke skrivebord til præstesekretæren.
I løbet af de første to måneder vil der blive afholdt MUS-samtaler.

e. kirkeværgen: Stormskaderne er blevet udbedret – dog mangler det hertugelige kapel.
Våbenhuset skal ordnes om kort tid.
f. præstegårdsudvalget: Der skal efterfyldes med jord i haven.
g. medieudvalget: Oplysninger om kirkegården mangler på hjemmesiden.
(Problemet løst den følgende dag.)
h. musikudvalget: intet
i. kirke- og kirkegårdsudvalget: Der afholdes møde snarest om renovering af kapellet.
j. børneklubbens repræsentant: En tidligere medarbejder er kommet tilbage.
k. medarbejderrepræsentanten: Kirkeuret er ude af drift. Kirkeværgen indhenter tilbud på reparation og et tilbud på evt. udskiftning til digitalt ur i samråd med kirketjeneren.
Nedervolden på kirkegården skal ryddes, og der skal plantes nyt – men hvad?
En medarbejder (RH) må ansættes fra 1. april til 1. december.
De fem nordalsiske kirkegårdsledere/gravere har fået et tilbud på 8.800 kr. til et fælles kursus i brugen af regnskabsprogrammet Bransoft.
l. andre: De nye præsters navne skal skæres i tavlen i våbenhuset.
Et medlem ønskede dagsorden og bilag fremsendt i papirudgave i stedet for som elektronisk post.

11. Eventuelt
Et medlem takkede for opmærksomhed ved sygdom.
Ref.: Helga Komischke

Ekstraordinært menighedsrådsmøde

den 17. november 2013
Afbud fra Charlotte Grandt. Suppleant Karl Ejnar Pedersen indkaldt.

Vedrørende valg af kirkeværge.
Ved valghandlingen den 5. november var valgproceduren blevet forkert, hvorfor der skulle vælges om ud fra kravet om, at stemmeafgivningen skulle være med håndsoprækning i stedet for hemmelig (skriftlig) afstemning.
Udfaldet blev et andet, idet Sonja Ahrensberg nu er den rette valgte.

Tirsdag den 5. november 2013
Dagsorden
1. Flytning af urne (lukket møde)

2. Valg af formand (hemmelig afstemning)
Per Østergaard blev genvalgt

3. Valg af næstformand (hemmelig afstemning)
Helga Komischke blev genvalgt

4. Valg af kirkeværge, sekretær, kasserer, kontaktperson og tegningsberettiget person
Kirkeværge: Inger Andersen – ændret på mødet den 17. til Sonja Ahrensberg.
Sekretær: Helga Komischke
Kasserer: Lis Dybsø
Kontaktperson: Helga Komischke
Tegningsberettiget: Helga Komischke

5. Kvartalsregnskab
6. Revisionsprotokol
7. Budget 2014

8. Evaluering af præstegårdens genindvielse
Et vellykket arrangement med mange begejstrede deltagere

9. Planlægning af julefrokost for personalet og rådet

10. Valg af 2 personer til tømning af kirkebøsserne
Foreslået og valgt blev Sophie Juel og Hanne Dahl Christensen

11. Kollektformål. Hvem skal have pengene?
Punktet behandles igen i januar. Sophie Juel har udsendt liste med mulige modtagere, hvorfra hvert medlem udpeger sine ønsker, som så skal forhandles til enighed.

12. Restaurering af gamle salmebøger
Vi har set et eksempel på, hvor fint en slidt salmebog kan restaureres med ny indbinding, hvorfor man vil tage emnet op på næste møde. Der er økonomiske fordele herved.

13. Orientering fra:
a. formanden
Stormen har været hård ved vore bygninger, og alle skader er anmeldt til forsikringsselskabet.
b. præsten
Gamle opmagasinerede protokoller er genfundet
c. kassereren
I samarbejde med kirkegårdslederen er der sendt rykkere ud for manglende betaling vedrørende vedligeholdelse af gravsteder. Der er god respons fra skyldnerne.
d. kontaktpersonen: intet
e. kirkeværgen: intet
f. præstegårdsudvalget
Lækken i et skjult varmerør i sognegården er fundet og vil blive udbedret snarest, så der kan komme varme på i konfirmandstuen igen.
g. medieudvalget
PostDanmark uddeler kirkebladet i uge 49
h. musikudvalget: intet
i. kirke- og kirkegårdsudvalget
Sonja Ahrensberg er nyvalgt medlem
j. børneklubbens repræsentant: intet
k. medarbejderrepræsentanten
En medarbejder er i jobtræning indtil 1. januar.
Grandækning af gravene er forsinket pga. stormen.
Vaskemaskinen i mandskabshuset skal udskiftes.
l. andre: Foredrag om 1864 til sognedagen den 25. maj ved Ejgil Skov
14. Eventuelt
Medlem takkede for blomsterhilsen i anledning af sygdom.
Ref.: Helga Komischke