Oksbøl Præstegårds historie

Historien om Oksbøl Præstegård og dens beboere.
Præstegårdens 100 års jubilæum 1914 – 2014
Jubilæumsarrangement i præstegårdshaven den 10. august 2014
v. tidligere graver ved Oksbøl Kirke Claus-Jørn Hjelm

På et tidspunkt blev jeg kontaktet af organist Ole Andersen, der spurgte, om jeg ville fortælle lidt om præstegården gennem de sidste 100 år. Jeg har valgt at gå lidt længere tilbage i tiden.

Der var engang – for mange år siden – ja, så længe siden, at vi ikke kender årstallet, hvor der skulle bygges en præstegård i Oksbøl.

Den første præstegård nævnes i 1660, hvor den omtales som en gammel bygning, der var 22 meter lang og havde 11 fag, 4 skorstene, bindingsværk og stråtag, en kælder, en kostald, en lade, hønsehus og en skole, hvor konfirmanderne blev undervist. 11 rum i præstegården kunne varmes op samt et værelse på loftet. Præstegården skulle være nedbrændt under Svenskerkrigen 1678 – 1680 og så opført igen. En bjælke i kostalden bærer årstallet 1681 og bogstaverne M.I.

Til præstegården hørte der også jord til, som der fortsat gør.
Præstegården havde følgende jorder: Smejhoi – Østermai – Svarretoft – Sillevart – Tornbjerg – E’ rævgrau – Torremos – Høytoft og skov i Lusig.

Præstegården har haft mange beboere gennem årene, men jeg har valgt at fortælle om de beboere, som vi kan sætte billeder på. Da jeg var graver ved Oksbøl Kirke, så jeg ofte på billederne af de præster, som hænger i præsteværelset. Jeg forestillede mig, hvordan de havde været.

1 Holger Fangel

Vi begynder i 1842, hvor Holger Fangel bliver sognepræst i Oksbøl. Han flytter ind i præstegården sammen med sin hustru Ulrikke Johanne og deres barn. De får endnu et barn i Oksbøl.

Holger Fangel syntes, at præstegården havde mange mangler, så han måtte selv låne 500 rigsdaler til at istandsætte præstegården. I 1861 flytter Holger Fangel til Havnbjerg for at blive præst der.

Fra 1861 bor sognepræst Ole Jørgen Smit i præstegården, men ham ved vi ikke noget om. Han fratrådte sit embede i 1867.

I 1867 flytter sognets nye præst, Hans Thomsen Hørlyck og hustru Anna samt deres 4 børn, ind i præstegården, hvor de får yderligere 1 barn. Hans Thomsen Hørlyck dør i 1868 kun 44 år gammel.

2 Ernst Holm

I 1868 får sognet ny præst, Ernst Ludvig Emil Holm og hustru Julie Elise Theone samt deres 4 børn. De får yderligere 2 børn. Julie Elise dør i barselsseng kun 35 år gammel. Ernst bliver derefter gift med Lucie Friederikke Charlotte og de får 3 børn. Ernst dør i 1888 56 år gammel.

 

 

 

 

3 Johannes Wernich

1888 – Sognets nye præst bliver Johannes August Claudius Wernich og hustru Kjesten Cathrine Elisabeth. De får 4 børn. Johannes Wernich fratræder sin stilling i 1902.

 

 

 

 

 

 

 

3a gl prastegard have

1902 – får sognet ny præst. Det er den tyske præst Heinrich Eduard Andreas Asmussen og hustru Tony Susanne Marie og deres 6 børn. De får endnu et barn i Oksbøl. Familien Asmussen bliver de sidste beboere i den gamle præstegård.

4 Fam. Asmussen5 Heinrich Asmussen

Den 29. december 1913 brænder den gamle præstegård. Pastor Asmussen og frue var til julebal i Hotel Harmonien i Nordborg. Klokken ca. 21 fik pastor Asmussen beskeden om, at præstegården brændte. Han skyndte sig hjem til Oksbøl. Branden kunne ses helt ude fra Karholm, for nattehimlen var lyst op, så det lignede en solopgang, og kirkens tårn var helt oplyst.

5a Ellen Asmussen gl prastegard

 

 

 

Om aftenen kl. 22 blev Nordborg friv. Brandværn alarmeret, og cirka 15 minutter efter alarmeringen var værnet allerede ved præstegården. Hele præstegården stod i flammer, selvom der også var sprøjter fra Oksbøl, Havnbjerg og Svenstrup. Trods en mægtig indsats var intet af præstegården til at redde.

Branden var opstået i et brændeskur. Pastor Asmussens søn, Heinrich, blev mistænkt for at have sat ild til præstegården, men det blev aldrig bevist. (Inden præstegården brændte, havde der været flere brande i Oksbøl).

5ab Prga9 konf. v. gl. præstegård

Ved branden gik altersølvet (kalken) til grunde, mens oblatæsken blev reddet. Kirkebøgerne var opbevaret i brandsikkert skab og fandtes uskadte.

Opførelsen af den nye præstegård.
Lige efter nytår 1914 begyndte man oprydningen af brandtomten, hvor der blev sorteret ca. 20.000 mursten fra, som kunne bruges til den nye præstegård.
Der blev udarbejdet to byggeprojekter, et fra arkitekt S.H. Bötker i Sønderborg og et fra arkitekten Prinz i Kiel. Menighedsrådet besluttede sig for Bötkers projekt.

5b Teg1 forsiden

 

5c teg2 fra haven

5d teg3 ruminddeling

Murerarbejdet skulle udføres af Heinrich Cramer fra Nordborg, og tømrerarbejdet skulle udføres af tømrer Frederik Frederiksen i Guderup. Præstegården skulle opføres, hvor den gamle havde ligget, og den skulle være 24 meter lang 11½ meter bred.
Den 1. maj kunne det første spadestik tages, og den 4. juli blev der holdt rejsegilde.
På grund af Verdenskrigens udbrud i august 1914 havde bygmestrene svært ved at få mandskab, da de fleste unge håndværkere også blev indkaldt til krigstjeneste. Derfor blev byggeriet forsinket fra oktober til slutningen af december.
Vejmanden Johannes Jørgensen, som boede over for kirken, har fortalt, at murerne drak temmelig meget, og det kan ses flere steder på præstegården, hvor murskiftene ikke passer, hvilket ses meget tydeligt ved fordøren.

5e Prga1 1922

Pastor Asmussen og familie kunne flytte ind i præstegården til juletid, for da stod de fleste rum klar. I januar 1915 stod præstegården endelig helt færdig, og nyopførelsen beløb sig til 35.000 Mark.
Pastor Asmussen og familie blev dermed præstegårdens første beboere. Pastor Asmussen dør i 1919. Der fortælles at han var en meget streng herre (fortalt af Svend Claus Nicolaisen, Oksbøl, der havde gået til konfirmationsforberedelse hos ham).

6 Karen Helene og Nicolaj Blichfeldt

I 1920 fik præstegården nye beboere. Det var pastor Nikolaj Blichfeldt og hustru Karen Helene og deres 3 børn. De får et barn mere i Oksbøl.
I synsprotokollen kan følgende læses: 1924 svamp i gulvet i dagligstuen, 1930 der indrettes en svinesti, hegnene om haven rappes og renses, 1931 nyt komfur anskaffes,
1938 ny vask i køkkenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Nicolai Blichfeldt
I 1943 flyttede Nicolaj Blichfeldt til Nordborg, hvor han var blevet sognepræst.

 

 

 

 

 

 

 

 
I 1943 flyttede pastor Erich Petersen Alshauge og hustru Sophie Magdalene ind i præstegården. De får 2 børn. Sophie Magdalene Berner Schilden Holsten var baronesse fra godset Langesø på Fyn. Hun var født den 27. april 1906.

9 Sophie og Erich Alshauge

 

 

 

 

 

 

 

I synsprotokollen kan følgende læses:
1944: skorstenspibe repareres, ny varmeovn til værelse.
1945: opsættes større tagrender.
1946: mangel på materialer til reparation pga. Anden Verdenskrig.
1947: køkkenbordet trænger til nyt linoleum.
1948: der indsættes centralvarme-komfur, præsten skal betale differencen mellem dette og et almindeligt komfur.
1950: havestuens loft repareres.
1951: havestuens loft stadig utæt.
1955: præstegårdens træværk endnu ikke malet pga. håndværkernes travlhed.
1958: nyt varmeapparat i pigeværelset.
1964: der anlægges P-plads foran haven.

8 Erich AlshaugeErich P. Alshauge gik på pension i 1977 og døde på sin fødselsdag den 11. juni 2006.
99 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ole Werth SorensenPræstegården gennemgik nu en større renovering, inden sognets nye præst, Ole Werth Sørensen og familie, kunne flytte ind i 1978. I Ole Werth Sørensens embedsperiode har præstegården været under løbende vedligeholdelse. Af større ting kan nævnes jordvarmeanlæg, renovering af havestuen, nyt badeværelse på loftetagen og nye vinduer i hele præstegården.
I synsprotokollen i 1982 kan følgende læses: Konfirmandstue og garage i så ringe stand, at den bør nedrives og nyopføres.
I årene efter opføres en ny konfirmandstue/mandskabs- bygning ved præstegården.

Pastor Ole Werth Sørensen gik på pension i august 2013, for han fyldte da 70 år den 26. august. Ole og Jytte flyttede til Sønderborg.

 

Inden præstegården igen skulle have nye beboere, skulle den gennemgå en større renovering med nyt tag, kontor, køkken, badeværelse, nye lofter, så nu fremstår præstegården flot.

12 Nutids OkbolPrastegard
10 Camilla HansenI december 2013 fik præstegården så nye beboere, da sognets nye præst, Camilla Synnøve Hansen med familie, flyttede ind.

Billedet her er fra indsættelsen, hvor hun følges ud af Oksbøls menighedsrådsformand Johann Petersen og for-manden fra Nordborg,
Per Østergaard.
Foto: Poul Berg.

 

 

 

 

 

 

Her slutter så historien om præstegården og dens beboere igennem mere end 100 år.

Til slut vil jeg ønske menigheden tillykke med præstegårdens 100 års fødselsdag.
Claus-Jørn Hjelm