MENIGHEDSRÅDENE

Alle adresser i 6430 Nordborg

NORDBORG MENIGHEDSRÅD (se Oksbøl herunder)

Formand
Per Østergaard, Nordborgvej 1, tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk 

Næstformand
Lisbeth Simonsen, Oldenorvej 6, tlf. 50 62 43 20
lisbethdyvig@gmail.com

Kirkeværge
Inger Andersen, Bækgade 27, tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72                           ipa@andersen.mail.dk

Kasserer og kontaktperson
Lis Dybsø, H.C. Ørstedsvej 10, tlf. 31 39 99 59
dybsoe@yahoo.dk

Lone Petersen, Storegade 87, tlf. 23 39 97 21
lone_petersen67@hotmail.com

Heidi Grandt, Sprogøvej 1, tlf. 60 74 00 74
heidi@grandt.me

Birthe Anna Tordrup
birtheannat@gmail.com

Webmaster & kirkebladsredaktør

webmaster@nordborgkirke.dk

 

OKSBØL MENIGHEDSRÅD

Formand
Karin Eriksen, Fjordvej 12, Broballe, tlf. 74 45 01 57 – mobil: 22 42 06 88
fjordvang@bbsyd.dk

Næstformand og sekretær
Claus Jørn Hjelm, tlf. 27 58 04 29
achjelm@private.dk

Kasserer
Birgitte Romme, Spangsmosevej 30 B, Broballe, tlf. 74 49 05 19 – mobil 41 57 o5 19
broa@bbsyd.dk

 Kirkeværge
Jens Lynggaard-Jørgensen, Oksbøl Søndergade 14, tlf. 74 45 38 64 – mobil: 29 70 38 64
idajens@bbsyd.dk

Kontaktperson
Anne Marie Hansen, Hardeshøj, tlf. 74 45 38 59 – mobil 20 83 38 59
amhansen@hotmail.dk

Formand for valgbestyrelsen
Birgitte Romme, Spangsmosevej 30 B, Broballe, tlf. 74 49 05 19 – mobil 41 57 o5 19
broa@bbsyd.dk